Långsjörundan 2018.

 

För 17:e året i rad anordnar ett stort antal föreningar en tipspromenad runt Långsjön, mellan Stockholm och Huddinge. Alla kan vara med. Det kostar ingenting och ingen föranmälan behöver göras. Det finns frågor för både barn och vuxna.
Du väljer själv vid vilken av de 12 stationerna du vill starta. Målet blir där du startat.
Varje station delar ut fina priser till dem som klarat frågorna bäst.

Du får en skön promenad och bekantar dig med föreningarna och deras verksamhet. Vid en del stationer bjuds också på förtäring, underhållning och lekar.

Rätt svar på tipsrundan kommer att läggas ut på www.langsjorundan.se efter avslutad aktivitet.

Ladda ner info som PDF Langsjörundan2018 med kartbild